תביעת חוב - פירוק חברה

אחת לשבוע או שבועיים אנו שומעים או קוראים במדיה הכלכלית על קריסתה של חברה מסויימת, הקריסה לא פוסחת על חברות בניה גדולות מסעדות ורשתות אופנה, לאחרונה היו אלה חברת דקור מטבחים וחברת פז מטבחים שהודיעו באמצעות עורך דין פירוק חברה כי החברה חדלת פירעון (שם כללי לאי יכולת החברה לשלם את חובותיה, בדומה לאדם פושט רגל).

על פי החוק חברה שאינה יכולה לשלם את חובותיה דינה פירוק חברה.

להלן אסקור בקצרה מה המשמעות של פירוק חברה מהצד של לקוחות החברה שהופכים בין לילה מלקוחות לנושים.

כמובן שקיים שוני בין מקרה למקרה וכדאי להיוועץ בעורך דין המתמחה בפירוק חברה לפני שפועלים.

לאחר שהחברה הודיעה לבית משפט כי היא מבקשת להיכנס להליך של פירוק חברה או להליך של הקפאת הליכים, ממנה בית המשפט מפרק לחברה, המפרק הוא עורך דין המתמחה בפירוק חברה שפועל בהוראת בית המשפט ובפיקוח הכונס הרשמי, תפקידו של המפרק לרכז את נכסי החברה כולל נכסי נדל"ן מלאי וציוד, לגבות כספים שצדדי ג' חייבים לחברה, ולרכז את רשימת נושי החברה והיקף החובות

רכשתי מהחברה מטבח או מוצר אחר, והמוצר לא סופק לי, מה עלי לעשות?

מרגע שניתן צו פירוק לחברה או שניתן צו המעכב את ההליכים נגדה לא ניתן לתבוע את החברה, אם כן מה עושים? מגישים תביעת חוב!

תביעת חוב היא מסמך משפטי בו מפרט הנושה את גובה החוב שלטענתו חייבת לו החברה בפירוק. על הנושה חלה חובה להגיש את תביעת החוב והאסמכתאות לביסוס החוב  לכונס הרשמי תוך חצי שנה ממועד מתן צו הכינוס או צו הפירוק על ידי בית המשפט.

עורך דין פירוק חברה המגיש את תביעת החוב בשם הנושה יכול להגיש אותה באופן מקוון.

איך מגישים תביעת חוב?

אפשרות אחת היא להגיש את תביעת החוב באמצעות עורך דין פירוק חברה המכיר את המורכבות בהליכי פירוק חברה שידע להנחות אותך ולהציג בפניך את המצב המשפטי הקיים.

אפשרות שניה היא להגיש את תביעת החוב באופן עצמאי.

יש למלא טופס תביעת חוב ולחתום על הצהרה בפני עורך דין.

לתביעת החוב יש לצרף אסמכתאות לביסוס החוב הנתבע, כגון שיקים שניתנו חשבוניות וכד'.

להורדת טופס תביעת חוב לחץ כאן

לאחר שמוגשות תביעות החוב המפרק או בעל תפקיד אחר שמינה בית המשפט מכריע בהן, למפרק יש סמכות מעין שיפוטית להכריע בתביעת החוב והוא יכול לקבל אחת מההחלטות הבאות:

לאשר את התביעה במלואה.

לאשר את התביעה באופן חלקי.

לדחות את התביעה.

לדרוש ראיות נוספות להוכחת תביעת החוב.

המפרק צריך למסור את החלטתו המנומקת לנושה תוך 90 ימים מיום שהתביעה הגיע לידיו.

בעל התפקיד רשאי לקזז חובות שיש לנושה כלפי החברה מול תביעות החוב.

הנושים בעלי החובות שהמפרק הכריע בתביעת החוב שלהם יקבלו כסף מהחברה דיבידנד לפי ערך החוב בו הכיר בעל התפקיד וכל זה בתנאי שנותרו כספים בקופת הפירוק.

נושה שרואה עצמו נפגע מהכרעת המפרק רשאי להגיש ערעור על ההכרעה לבית המשפט המחוזי, את הערעור על תביעת החוב, שהוא הליך משפטי כדאי ורצוי להגיש באמצעות עורך דין פירוק חברה.

נושה שלא הגיש תביעת חוב לא יהיה זכאי לקבל כספים מקופת הפירוק.

אין באמור לעיל כדי להוות ייעוץ משפטי, חוות דעת או תחליף לייעוץ משפטי אצל עו"ד פירוק חברה, האמור לעיל הוא תיאור כללי ולא מחייב. בכל מקרה ספציפי יש להיוועץ בעו"ד פירוק חברה.

השארת תגובה