Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 26 ביקורות
js_loader

הנחיות לביטול הגבלה בזמן מלחמת 'חרבות ברזל'

 

חזרו לכם 10 שיקים או יותר בזמן מלחמת "חרבות ברזל"? החשבון שלכם הוגבל בזמן המלחמה? מה עושים?

 

מלחמת חרבות ברזל

מלחמת חרבות ברזל שהפתיעה את כולנו ותפסה את המערכות לא ערוכות, תפסה גם בעלי עסקים לא מוכנים למצב חירום שבו עסקים רבים נותרו סגורים, וגם אלו שלא, זוכים לתנועה דלילה מאוד של לקוחות, דבר המביא לירידה ניכרת בפדיון היומי.

כתוצאה מכך, עסקים רבים לא מצליחים לעמוד בתשלום ההתחייבויות שנטלו על עצמם קודם המלחמה, מתוך ציפייה שהעסקים יתנהלו כרגיל.

כעורך דין המתמחה בביטול הגבלת חשבון מוגבל, אתייחס במאמר שלפניכם לנושא של שיקים חוזרים והגבלת החשבון כתוצאה מכך.

חוק 'שיקים ללא כיסוי, התשמ"א -1981'  קובע שחשבון שחזרו בו 10 שיקים או יותר בתקופה של 12 חודש, יהפוך להיות מוגבל למשך שנה.

 

מה המשמעות של ההגבלה

חשבון מוגבל הוא חשבון שלא ניתן למשוך ממנו שיקים, כלומר למשך שנה מיום ההגבלה, כל שיק שירד מהחשבון יחזור (יסורב כמוגבל) מבלי שיכובד על ידי הבנק גם אם יש כסף בחשבון.

כמו כן בכל המערכות הבנקאיות וחברות נתוני האשראי יופיע למשך 3 שנים לאחר סיום הגבלת החשבון כי החשבון של הלקוח מוגבל / הוגבל, ובשל כך יוגדר הלקוח "כלקוח בסיכון" דבר העלול למנוע קבלת אשראי והלוואות או ליקר אותם.

 

מה עושים?

חוק מושך שיקים ללא כיסוי מאפשר למי שהחשבון שלו הוגבל, לפנות לבית משפט ולערר על עצם ההגבלה, בחוק קבועים מספר מקרים המאפשרים לבעל החשבון לטעון לקיומו של אחד מהם ואם בית המשפט יקבל את טענתו, בית המשפט יבטל את ההגבלה.

 

מה עושים עד הדיון?

החוק מאפשר לפנות לבית המשפט בבקשה לצו מיידי דחוף שיעצור את ההגבלה תוך מספר שעות, מבלי להמתין עד למועד הדיון שיכול להתקיים בחלוף זמן רב מהגשת הערר לבית משפט.

 

מצב חירום – חרבות ברזל

אז איך מלחמת חרבות ברזל קשורה לביטול ההגבלה על החשבון? ומהם התנאים לביטול ההגבלה על החשבון. החוק מאפשר לבקש ביטול הגבלה על החשבון בשני מקרים (שני מעגלים) הקשורים למלחמת חרבות ברזל.

 

המעגל הראשון

"נבצר מהלקוח לטפל בענייניו מחמת פגיעה, בו או ברכושו, בפעולת איבה, ובשל כך סורב השיק"

המקרה הזה מתאים למעשה לכל מי שנפגע באופן ישיר ממתקפת הטרור של החמאס. כלומר מעגל הנפגעים הראשון, שאלו המבלים במסיבה, תושבי העוטף וחלק מתושבי הדרום, רשאים לעתור לביטול ההגבלה מחמת הפגיעה בהם או ברכושם.

 

המעגל השני

"הלקוח הוא תושב של שטח שהוכרזה לגביו שעת חירום כאמור בפסקאות (1) ו-(2) להגדרה "הכרזה על שעת חירום", ובין המועד שבו נמשך השיק ובין המועד שבו הוצג לפירעון חלה הרעה משמעותית בהכנסותיו של הלקוח עקב שעת החירום, ובשל כך סורב השיק"

אם כן התנאי הראשון הוא שהלקוח שמבקש לבטל את ההגבלה מתגורר במקום ששר הביטחון הכריז עליו כשטח המצוי במצב חירום.

ביום 07 באוקטובר 2023, לאחר פרוץ המלחמה, הכריז שר הבטחון גלנט, שכל שטח מדינת ישראל מצוי במצב מיוחד כלומר במצב חירום המאפשר לפי חוק השיקים לבקש ביטול הגבלה על החשבון.

התנאי השני שבשל מצב החירום חלה הרעה משמעותית בהכנסותיו של הלקוח ובשל כך סורב השיק, לדוגמה בעל עסק שנתן שיקים לספקים לפני מלחמת חרבות ברזל, ולאחר פרוץ מלחמת חרבות ברזל העסק נותר סגור או תנועת הלקוחות פחתה באופן משמעותי, ובשל כך חלה הרעה משמעותית בהכנסותיו זכאי לבקש את מבית משפט לבטל את ההגבלה על חשבון הבנק.

לשיתוף לחצו:
תרצה לחזור לחלק מסוים בעמוד
מחבר המאמר
שמעון גיגי עורך דין
עורך דין שמעון גיגי

המחבר הוא עורך דין מקצועי לענייני תובענות ייצוגיות, ביטולי הגבלות, דיני עבודה, חברות ומקרקעין. ייצוג לקוחות בבית משפט, ייעוץ מקצועי, וליווי אישי, הם העקרונות המובילים של המשרד, אשר צבר הצלחות לא מעטות ברבות השנים. מוזמנים להצטרף להצלחה.

מאמרים נוספים בנושא ביטול הגבלה
ביטול הגבלה בחשבון הבנק

קיבלת הודעה מהבנק שחשבונך עומד בפני הגבלה? בתקופה האחרונה עם התמשכות מלחמת חרבות ברזל, בעלי עסקים רבים חווים ירידה בהכנסות, דבר שמביא לפגיעה תזרימית בחשבון

קרא עוד