Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 26 ביקורות
js_loader

עורך דין דיני עבודה

עורך דין דיני עבודה הוא הסמכות המקצועית שאליה נהוג לפנות בכל שאלה שמתעוררת בקשר ליחסי עובד ומעביד וזכויותיו של מי מהצדדים. בשורות הבאות עו"ד שמעון גיגי יסביר על תפקידי המפתח של עורך דין דיני עבודה, סוגי השירותים שמציעים עורכי דין דיני עבודה בישראל, הנסיבות שבהן שירותים אלו נחוצים והפרמטרים שכדאי לשים אליהם לב כשמחפשים עורך דין טוב לענייני עבודה.

על תפקידי המפתח של עורך דין דיני עבודה

חוקי העבודה בישראל נועדו בראש ובראשונה, להגן על זכויות העובדים ולהבטיח יחס הוגן במקום העבודה. חוקים אלו מכסים מגוון רחב של נושאים, לרבות תשלום שכר מינימום, גמול שעות נוספות, ימי חופשה והגנה מפני אפליה והטרדה בעבודה.

סיוע במימוש זכויות עובדים

אחד מתפקידי המפתח של עורכי דין דיני עבודה הוא לסייע לעובדים להבין את זכויותיהם המשפטיות ולנווט את ההליך המשפטי במקרה של מחלוקות עם מעסיקיהם. עורך דין עבודה יכול לספק הדרכה בנושאים כמו חוק שכר מינימום, גמול שעות נוספות וימי חופשה, ויכול לעזור לעובדים לעמוד על זכויותיהם אם הם מרגישים שאלו קופחו.

ייעוץ למעסיקים בנושא התנהלות חוקית מול העובד

עורך דין דיני עבודה מייעץ למעסיקים לגבי עמידה בחוקי העבודה, לרבות חוק שכר מינימום, גמול שעות נוספות, ימי חופשה, ימי  מחלה, דמי הבראה, פיצויי פיטורין, פנסיית חובה מניעת אפליה והטרדה במקום העבודה ועוד.

ייעוץ וייצוג משפטי במקרי אפליה במקום העבודה או הטרדה בסביבת עבודה

לעובדים יש זכות לסביבת עבודה בטוחה ומכבדת ללא אפליה והטרדה. אם עובד חש שהוא נתון לאפליה, הטרדה או התעמרות במקום העבודה, הוא יכול להיעזר בעו"ד עבודה כדי להגיש תלונה ולנקוט בהליכים משפטיים.

סיוע משפטי בנושא פיטורין בלתי חוקיים ותשלום פיצויי פיטורין לעובד

תחום חשוב נוסף בו יכולים עורכי דין לדיני עבודה לסייע לעובדים הוא במקרים של פיטורין שלא כדין ופיצויי פיטורים. אם עובד מרגיש שפיטרו אותו שלא בצדק או שלא קיבל פיצויי פיטורים מלאים, עורך דין עבודה יכול לעזור לו לנווט את ההליך המשפטי ולעמוד על זכויותיו.

התדיינות (ליטיגציה) בתביעות על רקע סכסוכי עובדים ומעסיקים

כאשר נוצרת מחלוקת בין עובד ומעסיקו על רקע סוגיות הקשורות ביחסי עובד-מעביד הדבר עשוי להגיע לכדי הגשת תביעה משפטית לבית דין לענייני עבודה. עוד דיני עבודה הוא הכתובת לעובדים ומעסיקים המעוניינים לבחון את פרטי המקרה שלהם בעין מקצועית על מנת להעריך אם קיים בסיס להגשת תביעה שכזו ואת סיכויי ההצלחה בה. עו"ד דיני עבודה יוכל לפעול בחלק מהמקרים גם בתור מייצג של מי מהצדדים, במסגרת ההתדיינות המשפטית, כדי להבטיח שטענות מרשו נשמעות בבירור בבית המשפט ותומכות בקידום האינטרסים שלו.

ליווי בעריכת הסכמי העסקה והסכמים קיבוציים

בנוסף לייצוג עובדים בודדים ומעסיקים בתהליך לעריכת הסכמי עבודה חוקיים ומיטיבים, עו"ד לענייני עבודה בישראל ממלאים תפקיד מרכזי גם במשא ומתן באיגודי עובדים ובחתימה על הסכמי עבודה קיבוציים. הם יכולים לעזור לאיגודים וועדי עובדים לנהל משא ומתן על חוזים הוגנים מול מעסיקים, ולייצג את האינטרסים של העובדים במחלוקות על שכר, הטבות ונושאים אחרים.

לסיכום, עורכי דין דיני עבודה ממלאים תפקיד קריטי בהגנה על זכויות העובדים בישראל והבטחת יחס הוגן במקום העבודה. הם יכולים לעזור לעובדים להבין מהן זכויותיהם ולעמוד עליהן, לנווט את ההליך המשפטי במקרה של מחלוקות, ולנהל משא ומתן לגיבוש הסכמי עבודה חוקיים, הוגנים ומשתלמים עם מעסיקים.

אילו סוגי שירותים מוצעים בידי עורכי דין דיני עבודה בישראל?

משרדי עורך דין לענייני עבודה בישראל מציעים שירותים משפטיים הנסובים סביב הטיפול בכמה סוגי סוגיות המשפטיות הנוגעות ליחסים בין מעסיקים לעובדים.

עם השירותים העיקריים שניתן לקבל ממשרדי עורכי דין דיני עבודה, ניתן למנות:

 • ייעוץ למעסיקים לגבי עמידה בחוקי העבודה והתקנות הרלוונטיות לטובת התנהלות חוקית מול עובדיהם.
 • ייצוג עובדים בסכסוכים עם מעסיקים, כגון פיטורין שלא כדין ואי תשלום פיצויי פיטורים.
 • ייצוג עובדים במקרים של אפליה והטרדה במקום העבודה.
 • ייעוץ וייצוג איגודי עובדים במשא ומתן קיבוצי ובמו"מ על חוזים.
 • ייעוץ וייצוג מעסיקים ועובדים בסכסוכים הקשורים לתקנות בטיחות וגיהות במקום העבודה.
 • ייעוץ וייצוג מעסיקים ועובדים בסכסוכים הקשורים לפנסיה והטבות סוציאליות.
 • ייעוץ וייצוג מעסיקים ועובדים בסכסוכים הקשורים לחוזי עבודה, תנאי העסקה וסיום עבודה.

ראוי לציין כי דיני העבודה בישראל נמצאים בהתפתחות מתמדת, ולכן חשוב שעורך דין עבודה יהיה מעודכן בהתפתחויות האחרונות ובפסיקות בתי המשפט, על מנת לייעץ ולייצג ביעילות את לקוחותיו.

באילו נסיבות מומלץ לעובדים לפנות לעורך דין עבודה?

קיימות מספר סיבות שבהן כדאי לעובד לפנות בהקדם לעו"ד עבודה:

 • סכסוכי עובד ומעביד: לעובדים עשויות להיות מחלוקות עם המעסיקים שלהם על נושאים כגון סיום העסקה שלא כדין, אפליה, הטרדה, אי תשלום של גמול שעות נוספות או פיצויי פיטורים ועוד. עורך דין לדיני עבודה יכול לסייע לעובדים לעמוד על זכויותיהם ולקבל פיצויים או סעדים מתאימים כחוק.
 • משא ומתן קיבוצי וייצוג באיגודי עובדים: איגודי עובדים עשויים להזדקק לייצוג משפטי במשא ומתן קיבוצי ובמו"מ עם מעסיקים. עו"ד לענייני עבודה יכול לסייע לאיגודים לנהל משא ומתן להשגת הסכמים הוגנים ושוויוניים ולייצג את האינטרסים שלהם בסכסוכים בשוק העבודה.
 • ייצוג בבית המשפט: עו"ד לענייני עבודה יכול לייצג את העובד בבית המשפט ובפני ערכאות מינהליות במקרה של מחלוקות שלא ניתן לפתור באמצעות משא ומתן או גישור.
 • ייעוץ לגבי חוזי עבודה: עוד עבודה יכול לייעץ לגבי התנאים וההגבלות של חוזה עבודה, ויכול לסייע לעובדים להבין את זכויותיהם וחובותיהם במסגרת החוזה.
 • ייעוץ לגבי הפסקת עבודה: עו"ד דיני עבודה יכול לייעץ לגבי ההליכים והשיקולים המשפטיים החלים על סיום חוזה עבודה, ויכול לסייע לעובדים להבין מהן זכויותיהם וחובותיהם בתהליך.

ככלל, עו"ד עבודה יכול לספק לעובדים הכוונה וייצוג במגוון רחב של סוגיות משפטיות הקשורות ליחסי עובד מעביד, ויכול לסייע בהגנה על הזכויות והאינטרסים של לקוחותיו.

מתי כדאי למעסיק לפנות לעו"ד דיני עבודה?

ישנם מספר הקשרים שבהם מעסיקים עשויים להזדקק לסיוע מעורכי דין דיני עבודה:

 1. היערכות להתנהלות חוקית: מעסיקים נדרשים לוודא שהם עומדים בכל חוקי העבודה כדי למנוע מחלוקות משפטיות וסנקציות אפשריות. עו"ד דיני עבודה יכול לעזור למעסיקים להבין את חובותיהם המשפטיות מול עובדיהם ולבנות מדיניות ונהלים שיבטיחו עמידה בהוראות החוק לעניין זה.
 2. לקראת יישום מדיניות או נהלים במקום העבודה: מעסיקים עשויים לרצות להתייעץ עם עורך דין עבודה לפני מימוש מדיניות או נהלים כדי להבטיח שהם עומדים בכל חוקי העבודה והתקנות הרלוונטיים.
 3. סכסוכי עבודה: מעסיקים נדרשים להיוועץ בעו״ד דיני עבודה אם הם מעורבים בסכסוך עם מי מעובדיהם בנושאים כגון סיום העסקה, פיצויי פיטורין, תשלום זכויות סוציאליות, התעמרות בסביבת העבודה ועוד.
 4. טיפול בהליכים משפטיים: מעסיקים זקוקים לייעוץ מעו"ד עבודה אם הם עומדים בפני הליכים משפטיים, כגון תביעה בבית דין לענייני עבודה או דיון מנהלי הקשור לסכסוך עבודה.
 5. לפני חתימה על חוזה עבודה: בעריכת הסכמי העסקה – חשוב שמעסיקים ילוו בעו"ד מומחה לענייני עבודה כדי להבטיח שהאינטרסים שלהם מעוגנים היטב במסגרת החוזה ובמקביל כי מדובר בהסכם חוקי שאינו חושף אותם לתביעות מצד עובדיהם.
 6. לפני סיום העסקה: למעסיקים מומלץ לפנות לעו"ד עבודה לפני סיום העסקה של עובד, כדי להבין מהם ההליכים והשיקולים המשפטיים שיש לפעול על פיהם.

אלו הם רק חלק מהמקרים שבהם מוטב למעביד להיעזר בעו"ד דיני עבודה. ככל שהארגון יסתייע  בעורך דין עבודה בשלב מוקדם יותר, כך גדל הסיכוי שעורך הדין יוכל לסייע לו בפתרון הבעיה או המחלוקת בזמן וביעילות. לכן מעסיקים רבים נעזרים בליווי משפטי שוטף מעו"ד לענייני עבודה.

לאילו פרמטרים כדאי לשים לב כשמחפשים עורך דין דיני עבודה?

כשמחפשים עורך דין עבודה, ישנם מספר גורמים שיש לקחת בחשבון:

 • ניסיון: חפשו עו"ד מנוסה בטיפול בתיקי דיני עבודה דומים לשלכם. זה יבטיח שלעורך הדין יש הבנה טובה של החוקים והתקנות הרלוונטיים וכישורים שיאפשרו לו לייצג אתכם ביעילות.
 • התמחות: חפשו עו"ד מומחה לדיני עבודה שחי ונושם את התחום. רק כך תבטיחו שעורך דינכם מעודכן בשינויי החקיקה ובפסיקת בתי המשפט, ויוכל לספק לכם את הייעוץ המדויק והרלוונטי ביותר.
 • תת התמחות רלוונטית: בדקו האם עורך הדין מתמחה בתחום דיני העבודה הספציפי שנוגע לתיק שלכם, לצורך העניין, לעיתים כתלות בנסיבות המקרה, עשוי להתעורר הצורך בסיוע משפטי מעו"ד עבודה הפועל גם בתור עו"ד תביעות ייצוגיות ו/או עורך דין גביית חובות.
 • מוניטין: חפשו עו"ד דיני עבודה בעל מוניטין מעולה המתבטא בביקורות טובות מלקוחות קודמים והישגים משמעותיים בתיקים שטופלו במשרדו.
 • מיומנויות תקשורת: חפשו עו"ד המתקשר עמכם בגובה העיניים ומסוגל להסביר מושגים משפטיים בצורה ברורה ומובנת.
 • זמינות: חפשו עו"ד שזמין לטפל בתיק שלכם ופנוי לענות על כל שאלותיכם ולבטיכם.
 • מקצועיות: חפשו עורך דין מקצועי ואתי. זה יבטיח שעורך הדין יפעל לטובתכם ולא יעסוק בכל פרקטיקה לא אתית או בלתי חוקית.
 • עלות: חפשו עו"ד הנוהג בשקיפות מלאה לגבי שכר הטרחה והעלויות הנלוות בתיק, ומוכן לעבוד במסגרת התקציב שלכם.

חשוב לקיים התייעצות עם מספר עו"ד לענייני עבודה לפני קבלת החלטה סופית, בכדי לוודא שאתם מרגישים בנוח עם עורך הדין הנבחר ושהוא מתאים לתיק שלכם.

לסיכום

במאמר זה ראינו כי עורכי דין לענייני עבודה ממלאים תפקיד מכריע בהגנה על זכויות עובדים ומעבידים, גישור בסכסוכים בין מעסיקים ועובדים וייעוץ בנוגע להתפתחויות האחרונות בדיני העבודה בישראל. עבודתם חיונית על מנת להבטיח שהעובדים יזכו ליחס הוגן ושהמעסיקים ימלאו אחר החוקים והתקנות החלים עליהם.

זקוקים לסיוע משפטי בנושא הקשור בדיני עבודה בישראל? משרד עו"ד שמעון גיגי זמין עבורכם. במסגרת פגישת ייעוץ אישית עם עורך דין שמעון גיגי, תוכלו לקבל מידע משפטי מקצועי בכל נושא שמעסיק אתכם בתחום זכויות העובדים והמעסיקים בישראל, ולבחון את הסעדים שחוקי העבודה מעמידים לרשותכם, לטובת מימוש זכויותיכם.

לפרטים נוספים ותיאום שיחת ייעוץ ללא התחייבות – צרו קשר עם משרדנו: 076-545-3770 .

עורך דין דיני עבודה
עורך דין דיני עבודה

מאמרים בנושא עורך דין דיני עבודה

פיצויי הלנת שכר

חוק הגנת השכר בישראל, הוא דבר חקיקה אשר נועד להבטיח תשלום במועד של השכר המגיע לעובדים עבור העבודה שעשו. על פי חוק זה, העובדים זכאים

קרא עוד
לשיתוף לחצו:
תרצה לחזור לחלק מסוים בעמוד
מחבר המאמר
שמעון גיגי עורך דין
עורך דין שמעון גיגי

המחבר הוא עורך דין מקצועי לענייני תובענות ייצוגיות, ביטולי הגבלות, דיני עבודה, חברות ומקרקעין. ייצוג לקוחות בבית משפט, ייעוץ מקצועי, וליווי אישי, הם העקרונות המובילים של המשרד, אשר צבר הצלחות לא מעטות ברבות השנים. מוזמנים להצטרף להצלחה.