Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 26 ביקורות
js_loader

איך מגישים תביעה ייצוגית

אנשים רבים בישראל תוהים איך מגישים תביעה ייצוגית, בעקבות עוול שהם חשים שנעשה להם על ידי גוף מסחרי או ציבורי. בשורות הבאות עורך דין תביעות ייצוגיות שמעון גיגי, יסביר מהם השלבים העיקריים להגשת תובענה ייצוגית בישראל, במה נבדל התהליך מהגשת תביעה יחידנית ואיך ניתן למקסם את הסיכויים להצלחת ההליך.

 

על תביעות יצוגיות בישראל והדרך להגשתן

הגשת תביעות ייצוגיות היא תהליך משפטי שבמסגרתו אדם פרטי, רשות ציבורית או ארגון תובע בשם קבוצה של אנשים, גוף שהוא תאגיד מסחרי, גורם מנהלי או משרד ממשלתי במסגרת תובענה משותפת. תביעה ייצוגית נועדה להשגת פיצוי על עוולה שנגרמה לקבוצת אנשים גדולה, ו/או מענה בדמות תיקון המחדל הנ"ל.

בחוק תביעות ייצוגיות שנכנס לתוקפו ב- 2006 מוסבר איך מגישים תביעה ייצוגית ומהם התנאים שמאפשרים לאחד מספר רב של תביעות כנגד נתבע מסוים, לכדי תובענה משותפת אחת, שהיא למעשה התביעה הייצוגית.

בהליך להגשת תביעה ייצוגית, להבדיל מהתהליך להגשת תביעה יחידנית (אישית), נדרשת קבלת אישור מבתי המשפט להגשת התיק לדיון כתביעה ייצוגית. פירוש הדבר הוא שבית המשפט מוסמך שלא להסכים לטפל בתובענה בחזקת תביעה ייצוגית, אם אינה עומדת בתנאים הקבועים בחוק תובענות ייצוגיות לעניין זה.

רק במידה והגשת התביעה בחזקת תביעה ייצוגית מאושרת על ידי הערכאה המשפטית שלפתחה היא הונחה, התיק יקודם לשלב ההתדיינות המשפטית בין התובעים (הנציג של הקבוצה התובעת) לבית הנתבע/ת בפועל.

משום שהגשת תביעות ייצוגיות בישראל, היא הליך מורכב שאיננו זול במרבית המקרים, יש מקום לפנות למשרד עורכי דין המלווה הגשת תביעות מסוג זה שיוכל להעריך מראש את הכדאיות של ההליך ואת סיכויי ההצלחה בו, על סמך ניסיונו והיכרותו עם החקיקה והפסיקה הרלוונטית.

 

איך מגישים תביעה ייצוגית – השלבים העיקריים שחשוב להכיר

בהגשת תביעה ייצוגית ישנם 5 שלבים מרכזיים שחשוב להכיר:

 1. איסוף ראיות ואסמכתאות – לקראת הגשת תביעה ייצוגית כנגד גוף מסחרי, מינהלי או ממשלתי, יש לרכז את כלל המסמכים והראיות התומכים בטענות הקבוצה התובעת. בנוסף לכך, יש לגבות את הטענות הנ"ל בחקיקה ופסיקה רלוונטית תוך התייחסות קונקרטית לפגיעה שממנה סבלו חברי הקבוצה התובעת והוכחת הנזקים המדווחים באמצעות תשתית ראייתית תומכת.
 2. התייעצות עם עורך דין להגשת תביעות ייצוגיות – החוק בישראל מאפשר הגשת תביעה ייצוגית הנשענת על אחת מן העילות הבאות:
 • תביעה ייצוגית כנגד עוסק כהגדרתו בתקנות הגנת הצרכן, ובהקשר למחלוקת שנתגלעה בין לקוחותיו לבינו, שהתקשרו עמו בעסקה או בדרך אחרת.
 • תביעה ייצוגית כנגד סוכנות לביטוח, חברת ביטוח או גוף שמנהל קרנות פנסיה, בהקשר למחלוקת שנתגלעה בין המבטח לבין לקוחותיו, לרבות בהקשרי חוזי ביטוח או תקנונים בקופות גמל.
 • תביעה ייצוגית כנגד בנק, בהקשר למחלוקת שנתגלעה בין לקוחותיו בפועל ולקוחותיו הפוטנציאליים לבינו.
 • תביעה ייצוגית המוגשת על סמך חוק ההגבלים העסקיים.
 • תביעה ייצוגית המוגשת על בסיס החוק לאיסור הפלייה בכניסה למתחמי ציבור.
 • ועוד

 

ההתייעצות עם עורך דין תביעות ייצוגיות חיונית לאימות קיומה של עילת תביעה מוכרת ולגיטימית ולהערכת סיכויי ההצלחה בתיק. בהתאם לעילת התביעה, התובעים עשויים להזדקק לשירותיו של משרד עורך דין לענייני תביעות ייצוגיות הפועל בדיסציפלינות משפטיות נוספות כמו עורך דין גביית חובות ועורך דין דיני עבודה.

 1. בחינת עמידה בקריטריונים לאישור התובענה הייצוגית – הסיוע המשפטי מעו"ד תביעות ייצוגיות בהגשת תובענה ייצוגית, קריטי גם לוידוא ההיתכנות לקבלת אישור להגשת התביעה כתביעה ייצוגית לבית המשפט, שבלעדיו – לא ניתן יהיה להתקדם בתהליך מלכתחילה. כדי שתיק יקבל אישור מבית המשפט כתביעה ייצוגית המבקשים נדרשים להוכיח מראש שהטענות שהעלו חברי הקבוצה נגד הנתבעת, מתייחסות להפרת תקנות או חוקים ספציפיים. בנוסף, הקבוצה התובעת, צריכה להיות רבת נפגעים באופן שיהפוך את הטיפול בתביעות נפרדות שיוגשו על ידי כל אחד מחבריה, לפחות מעשי מבחינה משפטית. בנוסף התובעים נדרשים לעמוד בחובת תום הלב במסגרת תביעתם.
 2. הגשת בקשה לאישור התובענה כתביעה ייצוגית בבית המשפט ואישור המגיש כמייצג של הקבוצה – המבקש יידרש להגיש לערכאה הרלוונטית בקשה לאישור התובענה כתביעה ייצוגית ואישורו כתובע. כדי שהבקשה תאושר, כתב התביעה נדרש לכלול את תיאור נושא התביעה בפרוטרוט, למנות את החוקים והתקנות שתומכים בטענות התביעה ולכלול תימוכין לכך שהתביעה אכן עוסקת בסוגיות מהותיות הרלוונטיות ומשותפות לכל חברי הקבוצה המיוצגת ושהסבירות להכרעתן לטובת הקבוצה, היא גבוהה. מחלוקת שבית המשפט מתרשם שאינה מועברת להכרעתו בתום לב או שניתן להכריעה ביעילות באמצעים חלופיים שאינם בהכרח תובענה קבוצתית, סביר שלא תאושר.
 3. דיון בתביעה כתובענה ייצוגית בבית המשפט – סיוע מטעם עורך דין תביעות ייצוגיות שייצג את טענותיכם כלפי הנתבעים במסגרת הדיון בתובענה המתנהל בערכאות, הוא חיוני מאין כמוהו למקסום סיכויי ההצלחה שלכם בתיק והשאת הסיכויים שלכם לקבלת פיצויים בסכום כספי משמעותי עבור חברי הקבוצה שאותה אתם מייצגים בבית המשפט.

 

מה ההבדל בתהליך להגשת תביעה ייצוגית לעומת הגשת תביעה יחידנית?

להבדיל מהגשת תביעה יחידנית אשר מוגשת בשמו של תובע ספציפי, בהגשת תובענה ייצוגית, התובע למעשה מייצג קבוצה גדולה של פרטים המבקשים פיצוי ו/או פעולה לתיקון עוולה מאותו הנתבע. לאור מורכבותם של תיקים אלו, לפני שהתובעים מורשים להתקדם לשלב ההתדיינות המשפטית בבית המשפט, עליהם לקבל מאותו בית משפט אישור לטיפול בתביעה במעמד של תובענה ייצוגית.

 

איך מגישים תביעה ייצוגית באופן שיגדיל את הסיכויים להצלחתה

על מנת למקסם את סיכויי ההצלחה של תובענה ייצוגית, חשוב לבצע הערכת סיכונים וסיכויים מושכלת מבעוד מועד. הדבר נכון בהגשת תביעות ייצוגיות מכל הסוגים: החל מתביעה ייצוגית כנגד מפעיל סלולרי, תביעות ייצוגיות כנגד חברות ביטוח, תביעות ייצוגיות נגד בנקים או חברות אשראי, תביעה ייצוגית כנגד רשת קמעונאית או סיטונאית, תובענה ייצוגית נגד עירייה או רשות מקומית, תביעות ייצוגיות כנגד משרדים ממשלתיים – או כל גורם אחר.

עו"ד שמעון גיגי הוא בעליו של  משרד עורך דין מנוסה בהגשת תביעות ייצוגיות וצבר הצלחות רבות בליווי תיקים מסוג זה. משרדנו ישמח לבחון את פרטי המקרה שלכם על מנת להעריך אם קיימת תשתית עובדתית, ראייתית ומשפטית מספקת להגשת התובענה כתביעה ייצוגית, ולאמוד מראש את ההיתכנות להשגת פיצויים ראויים לחברי הקבוצה שבשמה ברצונכם להגיש את התביעה להכרעת בית המשפט.

 

לסיכום

במדריך זה הסברנו איך מגישים תביעה ייצוגית וכיצד ניתן לבחון מראש את סיכויי ההצלחה של תביעה שכזו. ההתייעצות עם משרד עורכי דין לענייני תובענות ייצוגיות, היא כאמור, חלק חיוני ובלתי נפרד מן ההיערכות המוקדמת להגשת תביעה כזו.

שכן מדובר בהליך לא פשוט, שנוטה להתארך מאוד בחלק לא מבוטל מן המקרים ולגרור הוצאות משפטיות משמעותיות לתובע במידה ויתברר כי טענותיו "אינן מחזיקות מים" ויפסיד בתיק. זאת בנוסף לכך שבתיקים מורכבים עלולה להידרש חוות דעת ממומחה שעלותה יכולה להגיע לאלפי שקלים. כך מתברר לעיתים שהגשת התביעה הייצוגית אינה כדאית, ומוטב לתובע הייצוגי שהנושא יבדק מראש בעין מקצועית של עו"ד המתמחה בתביעות ייצוגיות.

עורך דין שמעון גיגי עזר במרוצת שנות הפעילות של משרדו ללקוחות רבים בתהליך הגשת תובענות ייצוגיות כנגד חברות מסחריות, גורמים מנהליים ומשרדים ממשלתיים. הליווי המשפטי שמשרדנו מעמיד לרשות מיוצגיו, אפשר לתובעים רבים למצות את זכויותיהם מול הגורמים הללו ולקבל פיצויים בסכומים נאים.

אם אתם מעוניינים לבחון את האפשרות להגשת תביעה ייצוגית ולא בטוחים כיצד לגשת לתהליך, אנו במשרד עו"ד שמעון גיגי, נשמח לעשות לכם סדר בנושא. פנו אלינו כעת ונתאם עבורכם פגישת ייעוץ התחלתית ללא התחייבות: 076-545-3770.

הגשת תביעה ייצוגית מאפשרת לקבוצת אנשים לדרוש פיצוי או תיקון של עוול מחברה, רשות מקומית או גוף ממשלתי. בתביעות הללו לרוב אדם או ארגון מסוים מייצג קבוצת פרטים גדולה שנפגעה מהתנהלותו של הגוף הנתבע. 

משתלם להגיש תביעה ייצוגית לרוב במידה והנזק שכל פרט בנפרד ספג מהממשק עם גורם מסחרי, ממשלתי או מנהלי, הוא יחסית מינורי באופן שהופך את הגשת התביעה הפרטנית למהלך לא כדאי מבחינה כלכלית. אולם בהתייחסות כוללנית, הנזק המצטבר שספגו כלל הפרטים בקבוצה הנפגעת, עשוי להצדיק מתן פיצוי משמעותי לחבריה.

תביעה קבוצתית הינה תביעה סטנדרטית, שבה לוקח חלק מספר תובעים גדול. במסגרת תובענה קבוצתית מוגש כתב תביעה בודד בסכום מצטבר עבור כל התובעים. לדוגמא, במידה וכל תובע בתובענה הקבוצתית תובע 10,000 שקלים ויש 20 תובעים בתיק, התביעה מוגשת בסכום של 200,000 שקלים. זאת בשונה מתביעה ייצוגית שבה קבוצת אנשים שזהותה אינה בהכרח ספציפית ברמה השמית, מגישה תביעה בגין באמצעות נציג ספציפי בשל נזק קטן שנגרם לכל אחד מחבריה, שבמצטבר הוא נזק גדול.

הגשת תביעה ייצוגית היא לא עניין פשוט וקצר מועד. מדובר בתהליך מורכב, יקר למדי ותובעני ובהתאם לכך, כדאי להיעזר בעורך דין תביעות ייצוגיות מנוסה במסגרתו. הסיוע המשפטי הוא חיוני במיוחד להכנת כתב תביעה מקצועי ומשכנע, המגובה בתשתית עובדתית וראייתית איתנה, שתגדיל את הסיכויים לאישור התביעה כתובענה ייצוגית בבית המשפט ולהצלחתה. 

איך מגישים תביעה ייצוגית
איך מגישים תביעה ייצוגית
לשיתוף לחצו:
תרצה לחזור לחלק מסוים בעמוד
מחבר המאמר
שמעון גיגי עורך דין
עורך דין שמעון גיגי

המחבר הוא עורך דין מקצועי לענייני תובענות ייצוגיות, ביטולי הגבלות, דיני עבודה, חברות ומקרקעין. ייצוג לקוחות בבית משפט, ייעוץ מקצועי, וליווי אישי, הם העקרונות המובילים של המשרד, אשר צבר הצלחות לא מעטות ברבות השנים. מוזמנים להצטרף להצלחה.

מאמרים נוספים בנושא תביעות ייצוגיות
תביעה ייצוגית פנגו

תביעה ייצוגית היא מכשיר המעניקה מערכת המשפט בידי היחיד או האזרח הקטן על מנת לטפל בעוולות המתבצעות על ידי גורמי שלטון או גופי ענק אשר

קרא עוד
תביעה ייצוגית סלקום

תביעה ייצוגית היא הליך מורכב אשר יש לו קשיים מובנים. התביעה הייצוגית בעיקרה היא תביעה כנגד ארגון גדול או גוף שלטוני הפועל באופן לא הוגן

קרא עוד