Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 26 ביקורות
js_loader

אישור תובענה ייצוגית

על מנת להגיש תביעה ייצוגית בישראל, התיק נדרש בראש ובראשונה לעמוד במספר קריטריונים בסיסיים לאישור תובענה ייצוגית, כפי שנקבעו בחוק תביעות ייצוגיות משנת 2006. במאמר הבא עו"ד שמעון גיגי יסביר על התנאים לאישור תביעה ייצוגית והדרך לשפר את סיכוייה של התובענה להתקבל. 

 

מהם הקריטריונים המרכזיים שהחוק קובע לאישור תובענה ייצוגית?

כדי שתיק יקבל את אישורו של בית המשפט כתביעה ייצוגית על המבקשים מוטלת חובת ההוכחה המקדמית שהטענות המועלות בידי התובעים המייצגים את חברי הקבוצה כנגד הנתבעת, נוגעות להפרת חוקים או תקנות ספציפיות. מלבד זאת, הקבוצה שהתובענה מוגשת בשמה, חייבת להיות מרובת נפגעים באופן שהופך את הטיפול בתובענות נפרדות שהוגשו על ידי כל אחד מחבריה, לפחות יעיל מבחינת מערכת המשפט. מלבד זאת, חלה על התובעים חובת תום לב בהגשת התביעה.

במידה והתביעה עומדת בקריטריונים אלה, על המבקשים להגיש בקשה לאישור התביעה הייצוגית לבית המשפט הרלוונטי. כתב התביעה צריך לכלול תיאור מפורט של נושא התביעה, התקנות או החוקים התומכים בטענות אלו ורשימה של חברי הקבוצה המיוצגים במסגרת התובענה.

לעיתים יש צורך במינוי בודק שיפעל מטעם בית משפט כדי לבחון את הנתונים והממצאים  לפני אישור כל פשרה או פסק דין אשר הושגו במסגרת ההליך המשפטי.

 

מהי תובענה ייצוגית?

תביעה ייצוגית הידועה גם בתור "תובענה ייצוגית", היא הליך משפטי אשר במסגרתו קבוצת אנשים תובעת לדין גוף מסחרי, מינהלי או ממשלתי, בשל פגיעה או עוול שאותו ארגון ביצע לכאורה כנגדם.

באילו עילות תביעות ייצוגיות מוגשות?

החוק בישראל מאפשר להגיש תובענות ייצוגיות בהתבסס על מגוון עילות כמו:

 1. תובענה נגד עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בנוגע למחלוקת שבינו ובין לקוחותיו, בין שהתקשרו במסגרת עסקה או לא.
 2. תובענה נגד חברת ביטוח, סוכנות ביטוח או חברה שמנהלת קרן פנסיה, בנוגע לעניינים מסויימים הקשורים בדרך כלל לגבית עמלות או כספים בניגוד לחוק חוזה ביטוח או להנחיות המפקח על הביטח, או הוראת חוק אחרת ובכלל זה חוזי ביטוח ותקנון בקופת גמל.
 3. תובענה נגד גוף בנקאי, בגין פעולות מסויימות שביצע הבנק או גבית כספים ועמלות בניגוד לחוק או להוראות המפקח על הבנקים, גם אם הלקוח אינו לקוח של אותו בנק מסוים.
 4. תובענה על בסיס חוק ההגבלים העסקיים, כגון גבית מחיר מפורז על מוצר מסויים, תיאום תחרות ועוד.
 5. תובענה הנשענת על החוק לאיסור אפליה בכניסה למקומות ציבוריים.

כתלות בעילת התביעה, אתם עשויים להזדקק לשירותיו של עו"ד תביעות ייצוגיות שיש לו התמחות בתחומים משפטיים שונים, כדוגמת עורך דין דיני עבודה או עורך דין גביית חובות. זכרו שסיוע משפטי איכותי בתהליך הגשת התובענה הייצוגית, הוא נדבך חיוני אם ברצונכם לברר מראש האם תביעתכם עומדת בכלל בקריטריונים לאישור תביעה ייצוגית בבית המשפט ואם יש סיכוי ממשי להצלחת התיק והשגת פיצוי ראוי לתובעים.

 

מה המטרה בהגשת תובענה ייצוגית?

תובענות ייצוגיות הן פתרון משפטי אשר נועד לאפשר לאדם או קבוצה להגיש תביעה נגד חברה או גוף ממשלתי בשם קבוצה גדולה יותר של אנשים שסבלו מנזק דומה. הגשת תביעה ייצוגית מהווה כלי שימושי במיוחד, כאשר הנזק שנגרם לכל אדם בנפרד הוא קל יחסית ולא יהיה כדאי כלכלית לכל אדם להגיש תביעה נפרדת. יחד עם זאת, כאשר הפגיעה מתייחסת לנזק הכולל והמצטבר של חברי הקבוצה כולה, היא הופכת לנושא משמעותי יותר ובר ביצוע.

 

מהו חוק תביעות ייצוגיות וכיצד הוא רלוונטי לאישור תובענה ייצוגית?

במדינת ישראל חל על תובענות ייצוגיות חוק תובענות ייצוגיות משנת 2006. חוק זה מאפשר להגיש תביעה בשם קבוצה בלתי מסויימת של אנשים כנגד נתבע מסוים, בתביעה אחת המוגשת על ידי אדם יחיד או כמה אנשים בודדים. זאת כל עוד מתקיימים קריטריונים מסוימים בהקשר לתובענה המדוברת. לצורך העניין, התביעות חייבות להיות כרוכות בהפרת חוקים או תקנות ספציפיות והקבוצה חייבת להיות מרובת נפגעים באופן שהופך את ההתדיינות המשפטית בכל מקרה לגופו, ללא מעשית. החוק קובע שהתובע הייצוגי יפעל מטעם הקבוצה כדי להשיג פשרה או פסק דין שעשויים להתקבל במסגרת התביעה הייצוגית.

 

איך הגשת תובענה ייצוגית מתבצעת?

השלבים העיקריים להגשת תובענה ייצוגית בישראל כוללים:

 • ריכוז ראיות ומסמכים רלוונטיים.
 • פניה לעורך דין תובענות ייצוגיות.
 • בחינת עמידה בקריטריונים לאישור תובענה ייצוגית.
 • הגשת בקשה לאישור הגשת תביעה ייצוגית לבית המשפט המתאים.
 • מינוי נציג שיפעל מטעם הקבוצה ויוכל לאשר כל פשרה או פסק דין שיושגו במסגרת ההליך המשפטי.
 • דיון בתביעה כתובענה ייצוגית בבית המשפט.

 

אישור תובענה ייצוגית מול בית המשפט

בתביעות ייצוגיות בשונה מתובענות רגילות, יש צורך לאשר את התובענה מול בית המשפט. פירוש הדבר הינו שרק אם בית המשפט יחליט לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית, ניתן יהיה להתקדם להתדיינות משפטית. בשלב זה, החברה הנתבעת תצטרך להתגונן מפני הטענות המשותפות של כל חברי הקבוצה. חשוב לציין שתביעות ייצוגיות עשויות להיות מורכבות ויקרות עבור כל הגורמים המעורבים, ועל כן, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין תביעות ייצוגיות מנוסה ובעל בקיאות מלאה בחקיקה הרלוונטית, בהלכה הפסוקה בתיקים דומים ובתקדימים משפטיים רלוונטיים, טרום נקיטת צעדים משפטיים.

 

האם עורך דין תביעות ייצוגיות יכול לסייע באישור תובענה ייצוגית בבית המשפט?

לפני שמגישים תביעה ייצוגית, חשוב להיות ערים לעובדה שתביעות ייצוגיות עשויות להיות מורכבות ויקרות עבור כל הצדדים המעורבים בהן. אמירה זו תקפה בין שמדובר על תובענות ייצוגיות סלולר, תביעה ייצוגית נגד חברת ביטוח, תביעה ייצוגית נגד בנק, תביעה ייצוגית נגד חברת אשראי, תביעות ייצוגיות נגד רשתות מזון, תביעה ייצוגית כנגד רשות מקומית, תביעה ייצוגית נגד משרד ממשלתי – או תובענה המוגשת במתכונת של תביעה ייצוגית כנגד כל גורם אחר. בהתאם לכך, מומלץ מאוד להתייעץ מבעוד מועד עם עורך דין תביעות ייצוגיות מנוסה כמו עורך דין שמעון גיגי, שצבר הצלחות רבות בייצוג תובעים בתובענות ייצוגיות, כדי לוודא אם יש לכם "קייס", מה ההיתכנות של השגת פיצוי לתובעים בתיק המדובר ואם הגשת התביעה כתביעה ייצוגית מצדיקה את הטרחה מבחינתכם.

 

כך תגדילו את הסיכויים שלכם לאישור תובענה ייצוגית – סיכום

לאור העובדה שהגשת תביעות ייצוגיות היא תהליך שעשוי להתברר כמורכב, יקר ותובעני מאוד בזמן, כדאי במיוחד לפנות לקבלת הכוונה מקצועית מטעם עו"ד תביעות ייצוגיות כבר מתחילת הדרך. ליווי משפטי מלא של עורך דין להגשת תובענות ייצוגיות, הניתן לקבוצה התובעת לאורך כל התהליך, הוא חיוני לניסוח תקין של כתב התביעה, לאיסוף ראיות שיגבו את טענותיכם כנגד התובעים, להגשת המסמכים הדרושים ולאישור התביעה כתובענה ייצוגית בבית המשפט.

במרוצת השנים, משרד עו"ד שמעון גיגי ליווה אנשים רבים בישראל, בהגשת תביעות ייצוגיות כנגד חברות מסחריות, רשויות מקומיות ומשרדי ממשלה. עו"ד גיגי סייע למיוצגיו להגיע להישגים משפטיים משמעותיים כמו גם בהשגת פיצוי כספי ראוי.

שוקלים להגיש תובענה ייצוגית כנגד גוף מסחרי או גוף ממשלתי? משרד עו"ד שמעון גיגי ישמח לעמוד גם לרשותכם. פנו אלינו כעת לתיאום פגישת ייעוץ ללא התחייבות, בטלפון: 076-545-3770.

תביעה ייצוגית, המכונה גם תובענה ייצוגית, היא הליך משפטי שבו קבוצת אנשים תובעת חברה, גוף מנהלי או ממשלתי ביחד, בגין עוולות שאותו גוף ביצע כלפיהם, לכאורה. חוק תובענות ייצוגיות משנת 2006 מסדיר את ההליך להגשת תובענות ייצוגיות נגד חברות כמו גם כנגד גופים ממשלתיים בישראל, ומאפשר איחוד של תביעות מרובות נגד נתבע ספציפי לכדי תביעה אחת משותפת.

כל מי שיש לו תביעה נגד גורם מסחרי, מנהלי או ממשלתי בישראל, ותביעתו עומדת בקריטריונים לאישור הגשת תובענה ייצוגית כקבוע בחוק תובענות ייצוגיות משנת 2006, יכול להגיש תביעה ייצוגית. על מנת שהתביעה אכן תוכר בתור תביעה ייצוגית מבחינת בית המשפט, הטענות של חברי הקבוצה המועלות במסגרת התובענה חייבות להיות מגובות בחוקים ותקנות רלוונטיים, ולהתייחס לנזקים מהם נפגעה קבוצה גדולה של אנשים ולא רק אדם ספציפי.

בשונה מתביעות רגילות, במקרה של תביעה ייצוגית, לפני שהתובעים יכולים להתקדם לשלב ההתדיינות המשפטית, בית המשפט צריך לאשר את התיק ככזה המתאים לטיפול כתביעה ייצוגית. 

מפאת המורכבות הכרוכה בהגשת תביעה ייצוגית, משך ההליך המשפטי וההוצאות המשפטיות הלא מבוטלות הכרוכות בטיפול בתביעות אלו, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין מנוסה הבקיא בחוק תביעות ייצוגיות והתקנות הרלוונטיות לנושא התביעה (למשל, תקנות הגנת הצרכן באם עסקינן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד גוף מסחרי) לפני נקיטת פעולות משפטיות. הדבר חיוני למיקסום של סיכויי ההצלחה של התובעים בתיק והפוטנציאל להשגת פיצוי כספי לחברי הקבוצה, אשר יצדיק את המאמץ מצידכם.

אישור תובענה ייצוגית
אישור תובענה ייצוגית
לשיתוף לחצו:
תרצה לחזור לחלק מסוים בעמוד
מחבר המאמר
שמעון גיגי עורך דין
עורך דין שמעון גיגי

המחבר הוא עורך דין מקצועי לענייני תובענות ייצוגיות, ביטולי הגבלות, דיני עבודה, חברות ומקרקעין. ייצוג לקוחות בבית משפט, ייעוץ מקצועי, וליווי אישי, הם העקרונות המובילים של המשרד, אשר צבר הצלחות לא מעטות ברבות השנים. מוזמנים להצטרף להצלחה.

מאמרים נוספים בנושא תביעות ייצוגיות
תביעה ייצוגית פנגו

תביעה ייצוגית היא מכשיר המעניקה מערכת המשפט בידי היחיד או האזרח הקטן על מנת לטפל בעוולות המתבצעות על ידי גורמי שלטון או גופי ענק אשר

קרא עוד
תביעה ייצוגית סלקום

תביעה ייצוגית היא הליך מורכב אשר יש לו קשיים מובנים. התביעה הייצוגית בעיקרה היא תביעה כנגד ארגון גדול או גוף שלטוני הפועל באופן לא הוגן

קרא עוד