Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 26 ביקורות
js_loader

הגשת תביעה ייצוגית

הגשת תביעה ייצוגית הינה הליך משפטי שבמסגרתו יכולה קבוצת אנשים לתבוע במשותף פיצוי ו/או תיקון עוולה מגורם מסחרי, מינהלי או ממשלתי, בגין נזקים או עוולות שגוף זה לכאורה ביצע כנגד חברי הקבוצה. במאמר הבא עו"ד שמעון גיגי יסביר על התהליך של הגשת תביעה ייצוגית, התנאים לאישור התיק בבית המשפט והדרכים לשיפור סיכויי ההצלחה של התביעה.

 

הגשת תביעה ייצוגית – לשם מה?

תביעות ייצוגיות מהוות פתרון משפטי אשר נועד לאפשר לקבוצת אנשים לפעול בשיתוף פעולה לצורך הגשת תביעה משפטית כנגד חברה, רשות מקומית או משרד ממשלתי. בתביעות אלו לרוב אדם או קבוצת אנשים מצומצמת מייצגים קבוצה גדולה יותר של פרטים שנפגעו באופן דומה לשלהם מהתנהלות הגוף הנתבע.

הגשת תביעה ייצוגית מהווה כלי שימושי במיוחד, כאשר הנזק שנגרם לכל אדם בנפרד הוא קל יחסית ולא יהיה כדאי כלכלית לכל אדם להגיש תביעה נפרדת. יחד עם זאת, כאשר הפגיעה מתייחסת לנזק הכולל והמצטבר של חברי הקבוצה כולה, היא הופכת לנושא משמעותי יותר ובר ביצוע.

 

עילות אפשריות להגשת תביעה ייצוגית

החוק במדינת ישראל מאפשר להגיש תביעות ייצוגיות בהתבסס על מספר עילות אפשריות ובהן:

 

באילו עילות תביעות ייצוגיות מוגשות?

החוק בישראל מאפשר להגיש תובענות ייצוגיות בהתבסס על מגוון עילות כמו:

 1. תובענה נגד עוסק כהגדרתו בחוק הגנת הצרכן, בנוגע למחלוקת שבינו ובין לקוחותיו, בין שהתקשרו במסגרת עסקה או לא.
 2. תובענה נגד חברת ביטוח, סוכנות ביטוח או חברה שמנהלת קרן פנסיה, בנוגע לעניינים מסויימים הקשורים בדרך כלל לגבית עמלות או כספים בניגוד לחוק חוזה ביטוח או להנחיות המפקח על הביטח, או הוראת חוק אחרת ובכלל זה חוזי ביטוח ותקנון בקופת גמל.
 3. תובענה נגד גוף בנקאי, בגין פעולות מסויימות שביצע הבנק או גבית כספים ועמלות בניגוד לחוק או להוראות המפקח על הבנקים, גם אם הלקוח אינו לקוח של אותו בנק מסוים.
 4. תובענה על בסיס חוק ההגבלים העסקיים, כגון גבית מחיר מפורז על מוצר מסויים, תיאום תחרות ועוד.
 5. תובענה הנשענת על החוק לאיסור אפליה בכניסה למקומות ציבוריים.

כתלות בעילת התביעה, אתם עשויים להזדקק לשירותי עו"ד תביעות ייצוגיות בעל התמחות בדיסציפלינות משפטיות ספציפיות, כדוגמת עורך דין דיני עבודה או עורך דין גביית חובות. זכרו כי סיוע משפטי בתהליך הגשת התובענה הייצוגית, חיוני אם ברצונכם לוודא שתביעתכם עומדת בכלל בקריטריונים לאישור תביעה ייצוגית בבית המשפט ואם יש סיכוי ממשי להצלחת התיק והשגת פיצוי ראוי לתובעים.

 

מה אומר חוק תביעות ייצוגיות על הגשת תביעה ייצוגית?

במדינת ישראל על הגשת תובענות ייצוגיות חל חוק תביעות ייצוגיות. החוק מאפשר איחוד של כמה תביעות נגד נתבע ספציפי, לתביעה משותפת שמוגשת בשם מספר אנשים. זאת בתנאי שמתקיימים קריטריונים מסוימים התקפים לתובענה המדוברת. בין היתר, התביעה חייבת להישען על תקנות או חוקים ספציפיים שהופרו, והקבוצה התובעת צריכה לייצג כמות מסוימת של נפגעים באופן שיהפוך את הטיפול המשפטי בכל אחד מן המקרים בנפרד, לפחות פרקטי. בחוק נקבע גם הצורך במינוי נציג מטעם הקבוצה שיוכל לאשר החלטות שינתנו במסגרת התיק כמו פסק דין או הסכם פשרה.

 

מהם השלבים העיקריים בהגשת תביעה ייצוגית?

השלבים העיקריים בהגשת תביעות ייצוגיות הינם:

 • ריכוז ראיות ומסמכים רלוונטיים.
 • פניה לעורך דין תובענות ייצוגיות.
 • בחינת עמידה בקריטריונים לאישור התובענה הייצוגית.
 • בניית תיק התביעה בעזרת עורך הדין.
 • הגשת בקשה לאישור הגשת התביעה הייצוגית לבית המשפט המתאים.
 • מינוי נציג שיפעל מטעם הקבוצה ויוכל לאשר כל פשרה או פסק דין שיושגו במסגרת ההליך המשפטי.
 • דיון בתביעה כתובענה ייצוגית בבית המשפט.

 

התנאים לאישור הגשת התובענה כתביעה ייצוגית בבית המשפט

כדי שתיק יקבל אישור מבית המשפט כתביעה ייצוגית המבקשים נדרשים להוכיח מראש שהטענות שהעלו חברי הקבוצה נגד הנתבעת, מתייחסות להפרת תקנות או חוקים ספציפיים. בנוסף, הקבוצה התובעת, צריכה להיות רבת נפגעים באופן שיהפוך את הטיפול בתביעות נפרדות שיוגשו על ידי כל אחד מחבריה, לפחות מעשי מבחינה משפטית. בנוסף התובעים נדרשים לעמוד בחובת תום הלב במסגרת תביעתם.

במידה והתביעה עומדת בקריטריונים בסיסיים אלה, על המבקשים להגיש בקשה לאישור התביעה הייצוגית לבית המשפט הרלוונטי. כתב התביעה צריך לכלול תיאור מפורט של נושא התביעה, התקנות או החוקים התומכים בטענות אלו ורשימה של חברי הקבוצה המיוצגים במסגרת התובענה.

לעיתים מזומנות יש צורך גם למנות נציג שיפעל מטעם הקבוצה התובעת ויאשר כל פשרה או פסק דין אשר הושגו במסגרת ההליך המשפטי.

 

המורכבות הכרוכה בקבלת אישור מבית המשפט להגשת תובענה ייצוגית

בתביעות ייצוגיות בשונה מתובענות רגילות, יש צורך לאשר את התובענה מול בית המשפט. פירוש הדבר הינו שרק אם בית המשפט יחליט לאשר את התביעה כתביעה ייצוגית, ניתן יהיה להתקדם להתדיינות משפטית. בשלב זה, החברה הנתבעת תצטרך להתגונן מפני הטענות המשותפות של כל חברי הקבוצה.

חשוב לציין שתביעות ייצוגיות עשויות להיות מורכבות ויקרות עבור כל הגורמים המעורבים, ועל כן, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין תביעות ייצוגיות מנוסה ובעל בקיאות מלאה בחקיקה הרלוונטית, בהלכה הפסוקה בתיקים דומים ובתקדימים משפטיים רלוונטיים, טרום נקיטת צעדים משפטיים.

 

חשיבות הייעוץ המשפטי בתהליך של הגשת תביעות ייצוגיות

לפני שמגישים תביעה ייצוגית, חשוב להיות ערים לעובדה שתביעות ייצוגיות עשויות להיות מורכבות ויקרות עבור כל הצדדים המעורבים בהן. אמירה זו תקפה בין שמדובר על תובענות ייצוגיות סלולר, תביעה ייצוגית נגד חברת ביטוח, תביעה ייצוגית נגד בנק, תביעה ייצוגית נגד חברת אשראי, תביעות ייצוגיות נגד רשתות מזון, תביעה ייצוגית כנגד רשות מקומית, תביעה ייצוגית נגד משרד ממשלתי – או תובענה המוגשת במתכונת של תביעה ייצוגית כנגד כל גורם אחר. בהתאם לכך, מומלץ מאוד להתייעץ מבעוד מועד עם עורך דין תביעות ייצוגיות מנוסה כמו עורך דין שמעון גיגי, שצבר הצלחות רבות בייצוג תובעים בתובענות ייצוגיות, כדי לוודא אם יש לכם "קייס", מה ההיתכנות של השגת פיצוי לתובעים בתיק המדובר ואם הגשת התביעה כתביעה ייצוגית מצדיקה את הטרחה מבחינתכם.

 

לסיכום: הגשת תביעה ייצוגית מצדיקה פנייה לסיוע משפטי איכותי

עינינו הרואות כי הגשת תביעות ייצוגיות אינה עניין של מה בכך. זהו תהליך מורכב, לא זול ותובעני במיוחד, ולכן הוא מצדיק פנייה לסיוע משפטי מקצועי של עו"ד תביעות ייצוגיות כבר מראשיתו. סיוע משפטי לאורך התהליך מעורך דין תובענות ייצוגיות, חיוני מאוד לניסוח כתב התביעה, איסוף אסמכתאות שיתמכו בטענות המבקשים נגד התובעים, להגשת כל המסמכים הרלוונטיים וקבלת אישור לטיפול בתיק בבית המשפט בתור תובענה ייצוגית.

עו"ד שמעון גיגי סייע לאורך השנים, בהגשת כמות גדולה של תביעות ייצוגיות נגד חברה מסחרית, רשות מקומית ומשרדים ממשלתיים. משרדנו סייע לתובעים רבים להגיע להישגים משמעותיים בתיקי תביעות ייצוגיות ולהשיג פיצויים ראויים.

חושבים על הגשת תובענה ייצוגית נגד גורם מסחרי, רשותי או ממשלתי? משרד עו"ד שמעון גיגי פה למענכם. צלצלו למשרדנו כעת ונקבע עבורכם שיחת ייעוץ ראשונית ללא התחייבות: 076-545-3770.

תביעה ייצוגית, המכונה גם תובענה ייצוגית, היא הליך משפטי שבו קבוצת אנשים תובעת חברה, גוף מנהלי או ממשלתי ביחד, בגין עוולות שאותו גוף ביצע כלפיהם, לכאורה. חוק תובענות ייצוגיות משנת 2006 מסדיר את ההליך להגשת תובענות ייצוגיות נגד חברות כמו גם כנגד גופים ממשלתיים בישראל, ומאפשר איחוד של תביעות מרובות נגד נתבע ספציפי לכדי תביעה אחת משותפת.

כל מי שיש לו תביעה נגד גורם מסחרי, מנהלי או ממשלתי בישראל, ותביעתו עומדת בקריטריונים לאישור הגשת תובענה ייצוגית כקבוע בחוק תובענות ייצוגיות משנת 2006, יכול להגיש תביעה ייצוגית. על מנת שהתביעה אכן תוכר בתור תביעה ייצוגית מבחינת בית המשפט, הטענות של חברי הקבוצה המועלות במסגרת התובענה חייבות להיות מגובות בחוקים ותקנות רלוונטיים, ולהתייחס לנזקים מהם נפגעה קבוצה גדולה של אנשים ולא רק אדם ספציפי.

להבדיל מהגשת תביעה "רגילה", המוגשת בשם תובע יחיד, במקרה של הגשת תביעה ייצוגית, יש צורך, לפני שהתובעים רשאים להתקדם לשלב שבו נערכת ההתדיינות המשפטית בערכאות, לקבל מבית המשפט אישר לטיפול בתיק בתור תביעה ייצוגית. 

מפאת המורכבות הכרוכה בהגשת תביעה ייצוגית, משך ההליך המשפטי וההוצאות המשפטיות הלא מבוטלות הכרוכות בטיפול בתביעות אלו, מומלץ מאוד להתייעץ עם עורך דין מנוסה הבקיא בחוק תביעות ייצוגיות והתקנות הרלוונטיות לנושא התביעה (למשל, תקנות הגנת הצרכן באם עסקינן בתביעה ייצוגית שהוגשה כנגד גוף מסחרי) לפני נקיטת פעולות משפטיות. הדבר חיוני למקסום של סיכויי ההצלחה של התובעים בתיק והפוטנציאל להשגת פיצוי כספי לחברי הקבוצה, אשר יצדיק את המאמץ מצידכם.

הגשת תביעה ייצוגית
הגשת תביעה ייצוגית
לשיתוף לחצו:
תרצה לחזור לחלק מסוים בעמוד
מחבר המאמר
שמעון גיגי עורך דין
עורך דין שמעון גיגי

המחבר הוא עורך דין מקצועי לענייני תובענות ייצוגיות, ביטולי הגבלות, דיני עבודה, חברות ומקרקעין. ייצוג לקוחות בבית משפט, ייעוץ מקצועי, וליווי אישי, הם העקרונות המובילים של המשרד, אשר צבר הצלחות לא מעטות ברבות השנים. מוזמנים להצטרף להצלחה.

מאמרים נוספים בנושא תביעות ייצוגיות
תביעה ייצוגית פנגו

תביעה ייצוגית היא מכשיר המעניקה מערכת המשפט בידי היחיד או האזרח הקטן על מנת לטפל בעוולות המתבצעות על ידי גורמי שלטון או גופי ענק אשר

קרא עוד
תביעה ייצוגית סלקום

תביעה ייצוגית היא הליך מורכב אשר יש לו קשיים מובנים. התביעה הייצוגית בעיקרה היא תביעה כנגד ארגון גדול או גוף שלטוני הפועל באופן לא הוגן

קרא עוד