Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 26 ביקורות
js_loader

תביעה ייצוגית גט טקסי

תביעות ייצוגיות ן מכשיר בידי הצרכן. לא כל אחד מודע אליו ולא כל אחד יודע כיצד לעשות בו שימוש. התביעה הייצוגית מופעךת כנגד ארגונים כלכליים או רשויות שלטון המפירות את החוזים להם היא התחייבה מול לקוחות או בעלי עניין בנושא מסוים. התביעה הייצוגית כנגד גט טקסי מציבה מורכבות בשל העובדה שרוב המועסקים אצלה לא נחשבים כעובדים שלה, מנגד היא מחויבת לעמוד בתנאים שהיא עצמה מציבה.

 

תביעה ייצוגית, מה זה?

תביעה ייצוגית היא הליך משפטי לכל דבר ועניין שבה תובע בודד או קבוצת תובעים מגישה עתירה כנגד חברה פרטית, או רשות מטעם השלטון אשר בעצם פעולתה יש טעם לפגם וסוג של עבירה קלה על הסכם מכל סוג שהוא. העבירה שבוצעה היא לא בעלת כדאיות כלכלית או משפטית לכך שאדם אחד יגיש כתביעה אזרחית בשל העלויות הכרוכות בכך מול הפיצוי האפשרי. אולם כאשר מתארגנת קבוצה אשר מאגדת מספר רב של פרטים שנפגעו מאותה עבירה. בעצם ההתאגדות של מספר רב של פרטים הדורשים פיצוי או סעד, סכומי הפיצוי האפשריים מהווים את הבסיס הכלכלי המאפשר את קיום התביעה.

תביעה ייצוגית היא מכשיר שהמחוקק ומערכת המשפט מפעילים לטובת בקרה ומעקב אחר ארגונים כלכליים בעיקר על מנת שלא יבצעו פעולות הפוגעות בפרט הבודד. התביעה הייצוגית מהסה לתקן עיוותים שיצרו חברות ולהחיל עליהם את אימת הדין כאשר הרגולטור לא תמיד עושה כן.

על מנת לייצר פלטפורמה שמצד אחד מרתיעה את הגופים הגדולים ומהצד השני לאפשר מי שיהיה מוכן לתבוע, מחוקק קבע כי לתובע בתיקי תביעה ייצוגית יקבל העותר תגמול הולם על מאמציו

 

מתי ניתן להגיש תביעה ייצוגית?

שאלת הנתבעים האפשריים בתביעות ייצוגיות נפתרה בעת ניסוח חוק התובענות הייצוגיות ואישורו בכנסת בשנת 2006 ונוצרה מעין רשימה של גופים אותם ניתן לתבוע בתביעה ייצוגית.

 • חברות ביטוח – במקרה שפוליסות ביטוח לא עומדות במה שהבטיחה ומתנערת מדרישות הלקוחות.
 • קופות גמל – מקרים בהם קופות הגמל ביצעו פעולות גורפות שלא כדין.
 • ניירות ערך – מצבים בהם החברה מסתירה מידע מהציבור או מעבירה תשלומים לא סבירים לבעלי עניין ללא צורך
 • בנקים – מקרים בהם הבנקים גובים עמלות שלא כדין או מצבים בהם אי מתן שירות שהבנק מחויב בו גורם לנזק ללקוח.
 • בנושאי צרכנות – חריגה מנהלי החוק להגנת הצרכן, אי התאמה בין תיאור המוצר על האריה לעומת הקיים בפועל, או כל הטעיה צרכנית אחרת.
 • גופי תקשורת – תביעות של הציבור על מצבים בהם גופי תקשורת מבצעים הטעיות בחוזים או ברמת השירות שלהם מול הלקוחות.
 • מונופולים והגבלים עסקיים – תביעות הנוגעות בין השאר במחיר מופקע של מונופול או שירות לא הולם ביחס לעלות שלו.
 • גזענות – תביעות של מי שהופלה מקבלת שירות או נמנע ממנו כניסה בשל מין / מוצא / דת ואחרים.
 • רשויות שלטון – תלונות כנגד רשות שלטונית או מקומית בגין עוולות המתבצעות על ידי אותה הרשות.
 • עובדים – תביעות המגיעות מעובדים בשל תנאי העסקה, אי הפרשת תשלומים או אי תשלום מטעם המעסיק.

 

איך מגישים תביעה ייצוגית?

תביעה ייצוגית כפי שניתן כבר להבין היא הליך משפטי שיש להבין את המרכיבים שלו וחשוב מאד שיוביל אותו  עו"ד תביעות ייצוגיות המכיר את פרטי החוק ויש לו את הנסיון והידע הנדרש לסוג כזה של התנהלות משפטית. משרד עו"ד שמעון גיגי, מתמחה בליווי והובלה של תביעות ייצוגיות בתחומים מגוונים.

שלב ראשון – בשלב זה תתבצע בדיקת הסבירות של עילת התביעה. עו"ד תביעות ייצוגיות ייקח לידיו את החומר הנדרש ויבחן את סך הטענות של המבקשים לעתור. הוא יעניק חוות דעת ראשונית האם יש בכלל עמידה בתנאי הסף של תביעה ייצוגית והאם הוא יכול לייצר פיצוי לקבוצת הנפגעים .

השלב השני – לאחר הבדיקה הראשונית, תעבור בקשת התביעה לבחינה נרחבת בכדי לוודא שלא הוגשה כבר תביעה ייצוגית בנושא הזה בעבר, במידה ונעשתה כבר תביעה כזאת, לא ניתן להגיש שוב.

השלב השלישי – מתייחס למי יכול לעמוד כתובע בתיק. החוק קוע כי רק מי שוא חלק מקבוצת הנפגעים יכול להיות תובע בתיקי תביעה ייצוגית. בנוסף יש להוכיח קיומה של קבוצת נפגעים משמעותית. בנוסף לכך יבדוק בית המשפט את תום הלב של התובע וכן את המניעים שהביאו אותו להגשת התביעה.

השלב הרביעי – שלב ההגשה לבית המשפט. כאן תאלץ התביעה לעבור שני שלבים :

 1. בקשה מבית המשפט לאשר את היתכנות התביעה כתביעה ייצוגית.
 2. לאחר אישור בית המשפט, ניהול התיק בבית המשפט המתאים לסוג התביעה.

 

השלב החמישי – תשלום אגרה

 • בית משפט שלום – אגרה כוללת של 8000 ₪ מתוכם 3000 ₪ בתחילת התהליך.
 • בית משפט מחוזי – אגרה כוללת של 16000 ₪ מתוכם 5500 ₪ בתחילת התהליך.
 • אם מגישים תביעה כנגד רשות מנהלתית סכום האגרה נמוך יותר.
 • תביעה הקשורה בנושאים חברתיים פטורה מתשלום אגרה.

 

השלב השישי – לאחר אישור התביעה הייצוגית ותשלומי האגרה, מתנהלת התביעה הייצוגית בבית המשפט על פי כללי הדין עד לפסיקת בית המשפט בנושא, ניתן להגיש ערעור על החלטת בית המשפט.

 

תביעה ייצוגית גט טקסי

חברת גט טקסי היא ארגון מורכב, המקשה לראות בו מכלול אחיד. מרבית העובדים בארגון הינם עובדים עצמאיים הנהנים משירותי החברה על מנת להעניק שירות בתשלום ללקוחות אחרים. מצב זה מאפשר לחברה להתנער לא אחת מהפעולות אשר נוקטים נציגיה בשטח ועולה השאלה האם יש לה אחריות כוללת המעמידה אותה במצב שניתן להגיש כנגדה תביעה ייצוגית.

בתביעה שנדחתה על ידי בית המשפט במרץ 2023 דחה בית המשפט העליון את טענת נהגי גט טקסי בתביעה שהגישו נגד החברה בכך שאין היא עומדת בהסכמים עימם, בית המשפט קיבל את טענת החברה שאין היא מחייבת את הנהג לפעול בכל מחיר, ולכן העמלה שהיא גובה לא פוגעת בהכנסות הנהג.

בתביעה אחרת חויבה גט לשלם למעלה מ2.5 מיליון ₪ בגין הפרה שהיא כחברה נתנה ללקוחותיה, בדבר הימנעות מגבית דמי הזמנה, הפיצוי הוענק ליותר ממיליון לקוחות החברה בדמות זיכוי פעוט בעת השימוש הבא באפליקציית החברה.

 

כיצד נסגרת תביעה ייצוגית

התנהלות התביעה הייצוגית מאופיינת בכך שבית המשפט מפעיל לכל אורך ההליך ביקורת שיפוטית גבוהה מאד על מנת לעקוב ולבחון כל אחד מהשלבים והטענות העולות במהלך התביעה.

בכדי לוודא שהאינטרסים של הצדדים נשמרים היטב, ובעיקר של התובעים היות שלרוב הם מייצגים את החוליות החלשות יותר בחברה תביעות ייצוגיות מגיעות לסיומן ברוב המקרים באחת משלושת האפשרויות שנציג כעת :

הסתלקות – הסתלקות מהתביעה מתרחשת כאשר התובעים חשים לאורך התנהלות המשפט שהטענות שלהם לא חזקות מספיק והם חוששים שסיכון גבוהה מהסיכוי לזכות בתביעה, בשל כך הם מחפשים את הדרך לסיים את ההליך או בשפת המשפט לבצע הסתלקות מן התביעה. במקרה כזה ברוב המקרים ינסו העותרים להגיע לסוג מסויים של פשרה עם הנתבעים בה הם יסלקו את תביעתם לרוב בתמורה לתגמול מצד הנתבעים, בעיקר לתובעים עצמם ולעורכי הדין. ההסתלקות מאפשרת למי שירצה בעתיד להגיש תביעה ייצוגית באותו נושא, לתבוע את הנתבעת שוב. הסדר זה מחויב אישור בית משפט.

הסדר פשרה –  הסדר פשרה הוא מצב שבו הצדדים השונים מבינים שיש בסיס לעילת התביעה, במקרה כזה יעדיפו הנתבעים להגיע להסדר שבו תהיה להם יכולת להשפיע על התוצאות שלו מאשר לחכות לפסיקת בית המשפט שיכולה להרע איתם. התובעים יקבלו את ההסדר מהסיבות של קבלת פיצוי מהיר ללא צורך להמתין לפסיקת בית המשפט וינסו לזכות במהלך ההסדר בפיצוי הולם עבורם.  בכל מקרה כל הסדר פשרה חייב לקבל את אישור בית המשפט.

פסק דין בסוף ההליך – למרות שזה יכול להישמע מוזר, זהו מצב נדיר בתיקי תביעה ייצוגית. במקרים אלו בית הדין פוסק את החלטתו בתיק, במידה והתביעה נדחית רשאים העותרים להגיש ערעור. במידה והתביעה מתקבלת, יזכו העותרים ובאי כוחם לתגמול בפסק הדין על מאבקם הציבורי.

 

תביעה ייצוגית גט טקסי
תביעה ייצוגית גט טקסי
לשיתוף לחצו:
תרצה לחזור לחלק מסוים בעמוד
מחבר המאמר
שמעון גיגי עורך דין
עורך דין שמעון גיגי

המחבר הוא עורך דין מקצועי לענייני תובענות ייצוגיות, ביטולי הגבלות, דיני עבודה, חברות ומקרקעין. ייצוג לקוחות בבית משפט, ייעוץ מקצועי, וליווי אישי, הם העקרונות המובילים של המשרד, אשר צבר הצלחות לא מעטות ברבות השנים. מוזמנים להצטרף להצלחה.

מאמרים נוספים בנושא תביעות ייצוגיות
מהי תביעה ייצוגית

מהי תביעה ייצוגית התביעה הייצוגית היא כלי חשוב המאפשר לאדם בודד לייצג קבוצה שלמה מבלי לבקש את רשותם ולהגיש תביעה משפטית אחת כנגד חברה או

קרא עוד
תביעה ייצוגית פנגו

תביעה ייצוגית היא מכשיר המעניקה מערכת המשפט בידי היחיד או האזרח הקטן על מנת לטפל בעוולות המתבצעות על ידי גורמי שלטון או גופי ענק אשר

קרא עוד