Google ג גוגל
5.0
מבוסס על 26 ביקורות
js_loader

תביעה ייצוגית הוט

 

תביעה ייצוגית הוא מונח אשר חדר לחיינו בשנים האחרונות. המודעות הצרכנית והרצון של האזרח לעמוד על זכויותיו מוצאים באפשרות התביעה הייצוגית כלי יעיל להתמודדות של הפרט הבודד מול ארגוני ענק. חברת הוט הנחשבת לאחת מחברות התקשורת המובילות מצאה עצמה בשנים האחרונות מול מספר תביעות ייצוגיות, מה שמוכיח שגם את הגופים הגדולים והחזקים במשק ניתן להעמיד על מקומם ולתבוע את זכויותינו כלקוחות וצרכנים.

 

תביעה ייצוגית מהי?

תביעה ייצוגית היא כלי משפטי בעל חשיבות גדולה הניתן בידי האזרח הפשוט כנגד גופים או תאגידים חזקים ובעלי עצמה. זהו מכשיר חשוב המאפשר לרסן את כוחם של גופים אלו בעיקר אל מול הפרט ומטרתה היא לאתר פגמים בהתנהלות הארגונים הללו אשר פוגעים באזרח הפשוט ועדיין הצליחו לחמוק מהפיקוח המתבקש של הרגולטור.

התביעה הייצוגית היא למעשה הליך משפטי אותו מוביל אדם אחד בשמם של קבוצת נפגעים גדולה כנגד גוף כלכלי מסוגים שונים אשר בעצם התנהלותו גרם להפסד כלכלי קטן יחסית לפרט הבודד, הפסד שאין בו בכדי להגיש תביעה, אך כאשר ההתנהלות הזאת חלה על קבוצת נפגעים גדולה, או אז יש בהתנהלות החברה רווח משמעותי שנעשה שלא כדין. בשל כך התביעה הייצוגית כשמה כן היא נערכת בשם כלל הנפגעים המיוצגים על ידי בודדים התובעים בשמם.

הפיצוי שיינתן בעבור התביעה הייצוגית לכלל הציבור יהיה מינורי ברמת הפרט, אך הוא ישקף הוצאה גדולה לארגון שנתבע ותובע שהוביל את המהלך יזכה לפיצוי ייחודי על הובלת המהלך המשפטי.

 

כנגד מי ניתן לתבוע תביעה ייצוגי?

בשנת 2006 חוקק בישראל חוק התובענות הייצוגיות שמסדיר בין השאר את רשימת הגופים והארגונים אותם ניתן לתבוע בתביעה ייצוגית, כאשר החוק מתעדכן עם השנים וההתפתחויות הרלוונטיות בתחום. חשוב לציין שתביעה ייצוגית היא הליך משפטי מורכב המובל על ידי  עו"ד תביעות ייצוגיות המתמחים בנושא.

 

תביעות כנגד בנקים

 • מקרה של סירוב הבנק להעניק שירות לו הוא מחויב, וגרימת נזק עקב כך.
 • גביית עמלות שלא כדין בצורה גורפת.

 

הפרה של החוק להגנת הצרכן

 • הטעיה של נתוני מוצר מיצרן מסוים כלפי לקוחותיו.
 • אי התאמה בין המצוין על האריזה לבין המוצר, כפי שמחויב בתקנים השונים.
 • הבטחות שווא של רשתות קמעוניות לגבי מבצעים שונים.

 

תביעות העוסקות בניירות ערך

 • הסתרת מידע מהציבור לגבי ערך המניה
 • תשלומים לא סבירים לבעלי עניין שלא על פי הדין

 

תביעות כנגד קופות גמל או חברות ביטוח

 • תביעות במקרים של תשלומים נוגעים לדמי ניהול שלא בצורה תקינה.
 • מקרים בהם לא קיימת החרגה מאי רועים מסוימים בפוליסה ובכל זאת יש סירוב לפיצוי

 

תביעות הנוגעות לגופי תקשורת בגין הטעיה של הציבור.

 • דוגמה של תביעה ייצוגית נגד חברת הוט אשר לא עדכנה את לקוחותיה על שינוי תעריפי חבילות שירות

 

עוד אפשר לתבוע גופים וארגונים שונים בשלל סיבות ומקרים, משרד עו"ד שמעון גיגי מלווה ומייעץ ללקוחות בדבר הזכויות והאפשרויות שלהם בכל הקשור לתביעה ייצוגית

 

השלבים בהגשת תביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית היא תביעה מורכבת הבנויה ממספר שלבים שיש לעבור אותם, לכן עצם עובדת ליווי של  עו"ד תביעות ייצוגיות הוא בעל חשיבות גדולה ומשמעותית. יש לעבוד על פי סדר הדברים שנציג כעת על מנת שלתביעתכם יהיה סיכוי ממשי להצליח. עורך דין שמעון גיגי מתמחה בליווי וייצוג קבוצות לתביעה ייצוגית מסביר את השלבים הנדרשים,

האם קיימת עילה לתביעה – בשלב זה עו"ד תביעות ייצוגיות יבחן את טענות המבקשים לתבוע. תיבדק הסיטואציה, האם יש כאן קיומו של נזק, האם הוא יכול להביא סכום של ממש בתביעה והאם יש היתכנות לקיום קבוצה גדולה של נפגעים.

בדיקת פנקס התובענות הייצוגיות – תתבצע בדיקה ראשונית של העילה הנידונה,  עו"ד תביעות ייצוגיות יברר האם אין תביעה דומה המתנהלת באותו הזמן או בעבר

נאותות התובע –  תביעה ייצוגית חייבת להיות מוגשת על ידי מי שנמנה על הנפגעים מהעבירה שבגינה מתבצעת התביעה, בנוסף יש לבחון האם הוא פועל בתום לב והאם קיימת קבוצה גדולה של נפגעים המצדיקה את התביעה.

הגשה לבית משפט – את התביעה הייצוגית, בשונה לתביעה רגילה יש להגיש בשתי פעימות, הראשונה בקשה לבית המשפט לאישור התביעה והאם היא עומדת בדרישות הסף לתביעה ייצוגית, לאחר קבלת אישור תתנהל התביעה בצורה הרגילה בבית משפט השלום או המחוזי בהתאם לסכום המבוקש בכתב תביעה.

אגרות והיטלים – הגשת תביעה ייצוגית כרוכה בתשלום אגרות משפט בסכומים לא מבוטלים. סכומי האגרה עודכנו בשנת 2018 ועומדים היום על פי הסכומים הבאים:

 • בית משפט שלום – אגרה כוללת של 8000 ₪ מתוכם 3000 ₪ בתחילת התהליך.
 • בית משפט מחוזי – אגרה כוללת של 16000 ₪ מתוכם 5500 ₪ בתחילת התהליך.
 • אם מגישים תביעה כנגד רשות מנהלתית סכום האגרה נמוך יותר.
 • תביעה הקשורה בנושאים חברתיים פטורה מתשלום אגרה.

 

תביעות ייצוגיות כנגד חברת הוט

חברת הוט נמנית על אחת מחברות התקשורת הגדולה בישראל ומספקת שירותי טלוויזיה, אינטרנט וטלפוניה. בשל מעמדה היא משרתת מספר גדול מאד של לקוחות שמספרם נאמד במיליונים, עקב התנהלותה לאורך השנים הוגשו כנגד החברה תביעות ייצוגיות שונות שחייבו את החברה לתשלום פיצויים בסכומים גבוהים מאד, לצורך הדוגמא נציג שני מקרים מהשנים האחרונות.

 • בחודש יוני בשנת 2023 הגיע חברת הוט לפשרה בבית המשפט עם קבוצה שתבעה את החברה בתביעה ייצוגית בשל אי עמידתה של החברה בהתחייבות אליה היא נדרשת מתוקף החוק המחייב את נציגיה לחזור ללקוחות החברה בשיחה חוזרת בתוך שעה על מנת לקבל מענה אנושי. בית המשפט מצא את טענות העותרים מוצדקות וההסדר שהושג באישור בית המשפט חייב החברה לפצות את לקוחותיה בפיצוי השווה ל153 מיליון ₪ דרך זיכויים כספיים או שדרוג הציוד בבתי הלקוחות.
 • בחודש 09.2023 אישר בית המשפט הסדר בין חברת הוט לקבוצת התובעים במסגרתו תשלם קבוצת הוט קנס של 10 מיליון ₪ באמצעות פיצוי והטבות שונות ללקוחות שלה ובנוסף תתרום החברה 2 מיליון ₪ נוספים בצורת ציוד החברה למוסדות הזקוקים לכך.  התביעה התנהלה תחת הטענה שהחברה לא הודיעה למינויים שלה שדמי המנוי שלהם עלולים לעלות.

 

כיצד מסיימים תביעה ייצוגית

תביעה ייצוגית מתנהלת תחת בקרות רבות ומנגנוני פיקוח שונים. סיומן של תביעות ייצוגיות מסתיימות באחת משלוש האפשרויות הבאות :

פסק דין בסוף ההליך – פסק דין הקובע כי טענות העותרים מוצדקות והתובע ובא כוחו זוכים לרוב לתגמול נרחב מבית המשפט על כך שניהלו מאבק למען הציבור. מצב זה הוא נדיר ומתרחש לעיתים רחוקות

הסדר פשרה – מצב בו העותרים יודעים שיש להם עילה צודקת, אך הם מעדיפים להגיע להסדר עם הנתבעים. במסגרת ההסדר יינתן פיצוי זה או אחר לקבוצת הייצוג ובנוסף יוסכם על סכום תגמול לתובעים בפועל ולעורכי הדין המייצגים אותם. בית המשפט צריך לאשר את ההסכם בין שני הצדדים.

הסתלקות – במידה והתובעים חשים כי סיכויי התביעה שלהם קטנים הם מבצעים הליך המכונה הסתלקות שבמהלכו התובעים נסוגים מתביעתם. במסגרת זאת התובע עדיין משאיר פתח לתביעה עתידית על ידי גורם אחר בנושא התביעה. גם הסדר הסתלקות נדרש לאישורו של בית המשפט.

 

תביעה ייצוגית הוט
תביעה ייצוגית הוט

 

לשיתוף לחצו:
תרצה לחזור לחלק מסוים בעמוד
מחבר המאמר
שמעון גיגי עורך דין
עורך דין שמעון גיגי

המחבר הוא עורך דין מקצועי לענייני תובענות ייצוגיות, ביטולי הגבלות, דיני עבודה, חברות ומקרקעין. ייצוג לקוחות בבית משפט, ייעוץ מקצועי, וליווי אישי, הם העקרונות המובילים של המשרד, אשר צבר הצלחות לא מעטות ברבות השנים. מוזמנים להצטרף להצלחה.

מאמרים נוספים בנושא תביעות ייצוגיות
תביעה ייצוגית פנגו

תביעה ייצוגית היא מכשיר המעניקה מערכת המשפט בידי היחיד או האזרח הקטן על מנת לטפל בעוולות המתבצעות על ידי גורמי שלטון או גופי ענק אשר

קרא עוד
תביעה ייצוגית סלקום

תביעה ייצוגית היא הליך מורכב אשר יש לו קשיים מובנים. התביעה הייצוגית בעיקרה היא תביעה כנגד ארגון גדול או גוף שלטוני הפועל באופן לא הוגן

קרא עוד